Planujecie ślub w kościele albo w Urzędzie Stanu Cywilnego? W takim przypadku musicie pamiętać o formalnościach, jakie związane są z zawarciem związku małżeńskiego. Co trzeba załatwić przed tym wydarzeniem? Jakie dokumenty będą potrzebne do zawarcia ślubu? Wyjaśniamy!

Zarówno ślub kościelny, jak i ślub cywilny związane są z określonymi formalnościami. Najlepiej nie zostawiać ich na ostatnią minutę. Sprawdźcie, jakie formalności dotyczą ślubu w kościele, czyli najczęściej ślubu konkordatowego, a jakie ślubu cywilnego.

Ślub kościelny, konkordatowy – formalności

Obecnie śluby w kościołach najczęściej brane są jako konkordatowe. Oznacza to, że jednocześnie łączą one w sobie ceremoniał kościelny oraz cywilny. Takie śluby mają zatem takie same skutki prawne jak śluby zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dostępne są także śluby kościelne, które nie mają jednak mocy prawnej ślubów cywilnych. Są one zawierane rzadko.

Co trzeba załatwić?

W pierwszej kolejności pary, które chciałyby zawrzeć ślub konkordatowy, muszą udać się do parafii, w której chcą się pobrać. Tam można ustalić termin ślubu oraz dowiedzieć się więcej o przygotowaniu się do niego.

Aby otrzymać ślub konkordatowy, trzeba będzie zebrać odpowiednie dokumenty i przekazać je do księdza, ale również należy odwiedzić Urząd Stanu Cywilnego.

Do zawarcia ślubu konkordatowego potrzebne są poniższe dokumenty:

  • Dowody osobiste pary,
  • Aktualne metryki chrztu – nie powinny być starsze niż 3 miesiące,
  • Świadectwa szkolne zawierające ocenę z religii,
  • Zgoda proboszcza na ślub poza parafią – dotyczy tych par, które chcą pobrać się poza swoją parafią,
  • Potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi w parafiach, do których należą narzeczeni,
  • Potwierdzenie uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich,
  • Potwierdzenie spotkania w poradni rodzinnej,
  • Zaświadczenie o spowiedzi,
  • Dane świadków – ich imiona, nazwiska, daty urodzenia i adresy.

Potrzebne jest też zaświadczenie potwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego – jest ono otrzymywane z Urzędu Stanu Cywilnego.

Aby je otrzymać, należy posiadać dowody osobiste i skrócone odpisy aktów urodzenia, które można otrzymać w Urzędzie Gminy czy w Urzędzie Miasta. W trakcie wizyty w urzędzie można też oświadczyć, że ślub ma powodować zmianę nazwiska.

Jak się przygotować?

Pary zamierzające wziąć ślub kościelny muszą pamiętać o tym, że do zawarcia związku małżeńskiego konieczne będzie wzięcie udziału w kursie przedmałżeńskim, czyli w naukach przedmałżeńskich oraz w spotkaniu, które odbywa się w poradni rodzinnej.

Kurs przedmałżeński organizowany jest w wybranych parafiach, w określonych terminach, dlatego warto wcześniej zapoznać się z dostępnymi propozycjami, by zapisać się na niego z wyprzedzeniem. Często kursy trwają nawet 1-2 miesiące.

Aktualnie odbywają się także kursy przedmałżeńskie online oraz kursy przedmałżeńskie weekendowe, które pozwalają na prostsze zrealizowanie tego obowiązku.

Po naukach przedmałżeńskich oraz odbyciu spotkania w poradni otrzymuje się dokument potwierdzający uczestnictwo, który należy przekazać do parafii.

Co po ślubie?

W trakcie ślubu konkordatowego para składa swoje podpisy na dokumencie, który stanowi zgodę na skutki cywilno-prawne zawarcia małżeństwa. Na tym dokumencie podpisują się również ksiądz oraz świadkowie.

Po ślubie ksiądz musi przekazać dokument do Urzędu Stanu Cywilnego. Następnie, po około 2 tygodniach, można udać się do Urzędu, aby tam otrzymać skrócony akt małżeństwa.

Ile kosztuje?

Nie ma oficjalnego cennika ślubów kościelnych i opłaty składane są w formie dobrowolnej ofiary. Koszty ślubu kościelnego rozpoczynają się zwykle od 500 złotych, natomiast mogą także wynieść ponad 2000 złotych.

Należy też zapłacić za odpisy aktów chrztu, nauki przedmałżeńskie, zapowiedzi, kościelnego, organistę, niekiedy dekorację kościoła w firmie wyznaczonej przez parafię.

Ponadto trzeba wnieść opłatę w Urzędzie Stanu Cywilnego, która wynosi 84 złote. Za odpis aktu urodzenia należy zapłacić 22 złote.

Ślub cywilny – formalności

Ślub ten zawierany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego albo w plenerze – jest to dodatkowo płatna opcja, która kosztuje 1000 złotych.

Zawarcie związku małżeńskiego odbywa się w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz świadków.

W przeciwieństwie do ślubu kościelnego i konkordatowego ślub cywilny nie wymaga złożonych przygotowań, natomiast trzeba także przejść wtedy odpowiednie formalności, żeby zawrzeć związek małżeński.

Co trzeba załatwić?

Do uzyskania ślubu cywilnego trzeba będzie udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, uzgodnić jego termin oraz złożyć wniosek wraz z opłatą za ślub, która wynosi 84 złote.

Trzeba mieć przy sobie dowód osobisty oraz skrócony odpis aktu urodzenia, który można otrzymać w Urzędzie Gminy lub Miasta.

Gdy ślub zawiera obcokrajowiec, wtedy należy dostarczyć dokument, który potwierdza, że ślub może być udzielony.

W dniu ślubu trzeba też przekazać dowody osobiste, dlatego nie można o nich zapomnieć. Muszą też pokazać je świadkowie.

Jak się przygotować?

Ślub cywilny nie wymaga żadnych szczególnych przygotowań.

Co po ślubie?

Podobnie jak w przypadku ślubu konkordatowego po około 2 tygodniach można odebrać akt małżeństwa.

Ile kosztuje?

W przypadku ślubów cywilnych koszt wynosi 84 złote. Ślub plenerowy to dodatkowy koszt 1000 złotych. Koszty mogą też dotyczyć wydania skróconych aktów urodzenia – to 22 złote.

Impreza po ślubie kościelnym lub cywilnym w Artemidzie w Lublinie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą domu weselnego.